© Copyright 2022 by MEDKAR Service

Koncentratory tlenu

MEDKAR - SZKOLENIA  BLS/AED

 

 

tel: +48 739 429 621  

 Szkolenia pierwsza pomoc (BLS/AED)

 

Profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy BLS/AED kierujemy do:

  • Zakładów pracy

  • Korporacji

  • Szkół

  • Grup zorganizowanych

  •  

  Zapewniamy

  • Konkurencyjne ceny

  • Profesjonalizm

  • Wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną*

  •  

Obowiązek wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie takich czynności wprowadza Kodeksu Pracy:

 

 Art. 209 1.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany: 

 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 

 2) wyznaczyć pracowników do:

    a) udzielania pierwszej pomocy, 

    b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 

 3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. 

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. 

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. 

§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca.

Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

 

*Szkolenie prowadzone jest przez magistra pielęgniarstwa, specjalistę pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Zapytaj o cenę oraz dostępność terminu.