koncentrator tlenu,medkar,wypożyczalnia koncentrator tlenu,tlen medyczny,wynajem koncentratory tlenu,devilbiss,everflo,szkolenia bls,szkolenia pierwsza pomoc,bls,aed,śląsk koncentratory tlenu,koncentrator sosnowiec,tlenoterapia,leczenie pochp, czestochowa koncentratory tlenu

 

 Szkolenia pierwsza pomoc (BLS/AED)

Profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy BLS/AED kierujemy do:

  • Zakładów pracy
  • Korporacji
  • Szkół
  • Grup zorganizowanych

  Zapewniamy

  • Konkurencyjne ceny
  • Profesjonalizm
  • Wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną*

Obowiązek wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie takich czynności wprowadza Kodeksu Pracy:

 Art. 209 1. § 1. Pracodawca jest obowiązany: 

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
2) wyznaczyć pracowników do: 
a) udzielania pierwszej pomocy, 
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. 
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. 
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. 
§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

 

*Szkolenie prowadzone jest przez magistra pielęgniarstwa, specjalistę pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Zapytaj o cenę oraz dostępność terminu.

gallery/e2e1f7c0-a200-5117-587b-d220b9d264f5

Medkar 

Szkolenia BLS/AED

                   Tel. 739 429 621

gallery/c7ca593c-ae78-7dab-6b48-c3ec02796a82
Szkolenia BLS/AED
Szkolenia BLS/AED
gallery/aed
gallery/logo aed